• 90% van het wereldtransport gebeurt over zee.

  • Statistieken tonen aan dat wereldwijd zeescheepvaart de meest milieuvriendelijke vorm van transport is.

  • De internationale koopvaardijvloot bestaat uit zo'n 50.000 schepen die van alles vervoeren: bulk, auto's, gas, containers, chemicaliën, petroleum, enz.

  • De Belgische reders controleren een vloot die in tonnage groter is dan die van Nederland, Spanje en Frankrijk.

  • De schepen die zij exploiteren zijn vaak kostbare staaltjes van techniek en verregaande automatisatie.

  • Veiligheid staat daarbij voorop. Logisch dat koopvaardijreders de dagelijkse verantwoordelijkheid niet aan de eerste de beste toevertrouwen!