Om een schip te laten registreren in België, in het eigendomsregister (register der zeeschepen) of in het bareboatregister (rompbevrachtingsregister), neem je contact op met:

Scheepshypotheekbewaring
Frankrijklei 73
B-2000 Antwerpen
tel. +32/ (0)2/ 57 56 080
fax +32/ (0)2/ 57 97 108
e-mail: guido delatte minfin fed be
website : www.shipregistration.be
scheepshypotheekbewaarder: G.De Latte

Een inschrijving in het Belgische Register impliceert het voeren van de Belgische vlag.

Belangrijk om weten is dat de programmawet van 2 augustus een noemenswaardige vermindering van de registratiekosten inhoudt.

Voorwaarde voor de registratie :

Voorwaarde voor de registratie is dat alle schepen die in het Belgische register worden ingeschreven voorafgaandelijk door de Belgische Scheepvaartcontrole gecontroleerd moeten worden.

Hoe registreer ik een zeeschip ?

Registratie van het zeeschip in het Belgisch register der zeeschepen gebeurt :

1. Door indiening op de scheepshypotheekbewaring van een aangifte (formulier 92) met bijlagen (zie: www.shipregistration.be > Downloads > Dutch-Nederlands > Leidraad voor het downloaden van formulieren & Lijst van documenten te bezorgen met het oog op registratie van zeeschip in het register der zeeschepen & Model van notariële verklaring vereist met het oog op registratie van zeeschip op vraag van de eigenaar )

2. Na betaling van de verschuldigde lonen en kosten (zie:www.shipregistration.be > Downloads > Dutch- Nederlands > Tarief van de scheepshypothecaire lonen & Voorbeelden van berekening van lonen).

Inschrijving van het zeeschip in het Belgisch rompbevrachtingsregister gebeurt:

1. Door indiening op de scheepshypotheekbewaring van een aangifte (formulier 95) met bijlagen (zie: www.shipregistration.be > Downloads > Dutch-Nederlands > Leidraad voor het downloaden van formulieren & Lijst van documenten te bezorgen met het oog op inschrijving van buitenlands schip in het rompbevrachtingsregister & Model van notariële akte vereist met het oog op inschrijving van buitenlands zeeschip in het rompbevrachtingsregister)

2. Na betaling van de verschuldigde lonen en kosten (zie:www.shipregistration.be > Downloads > Dutch- Nederlands > Tarief van de scheepshypothecaire lonen & Voorbeelden van berekening van lonen).